Kynä
Kurssitiedot-otsikko

Aika:

La 2.11. – Su 3.11.2013 klo 10:00–17:00.

Paikka:

Kurssipaikka sijaitsee Helsingin keskustassa lähellä Kampin metroasemaa. Kurssipaikan osoite kerrotaan ilmoittautuneille henkilökohtaisesti.

Hinta:

95 € (sis. alv. 24%)

Kurssin sisältö:

Opiskelutekniikkakurssi on kehitetty opettamaan opiskelijoille oppimistaitoja ja kriittisiä erinomaisiin koesuorituksiin tarvittavia kykyjä. Kurssimme on kehitetty erityisesti abeille, jotka valmistautuvat ylioppilaskirjoituksiin ja pääsykokeisiin, ja korkeamman asteen opiskelijoille, jotka haluavat käyttää opiskeluaikansa tehokkaammin suurien tietomäärien ymmärtämiseen ja muistamiseen. Opetuksemme painottuu vahvasti opiskelutekniikkaharjoituksiin, joissa opiskelijat saavat ohjausta ja käytännön kokemusta tekniikoiden käytössä. Tavoitteenamme on, että kurssin käyneet opiskelijat pystyvät joko heti tai vähällä harjoittelulla ottamaan tehokkaat opiskelutekniikat käyttöön.

Kurssiaikataulu:

Päivä 1 - Oppimisen psykologia ja opiskelustaito

Ensimmäinen päivä aloitetaan johdatuksella oppimisen psykologiseen perustaan. Oppimisen ja opiskelun psykologia on ollut akateemisena tutkimusalana vuosikymmeniä ja niiden seuraksena ymmärretään yhä paremmin mitä ihmisen mielessä tapahtuu, kun ihminen oppii tai palauttaa asioita muistiin. Päivän jälkimmäisessä osiossa pannaan tutkimustietämys käytäntöön. Näillä oppitunneilla opitaan ja harjoitellaan useita eri tapoja ja olosuhteita, joilla opiskelua voidaan tehostaa.
Aamupäivä
Ensimmäisenä aamupäivänä käydään läpi tekijöitä, joihin tehokas opiskelu pohjimmiltaan perustuu. Riippumatta opiskeltavasta sisällöstä tai opiskelijan opiskelutavasta, nämä tekijät ovat perusvaatimuksia oppimiseen. Teorian ohella sessioissa harjoitellaan miten nämä perustekijät voidaan saavuttaa ja ylläpitää opiskelussa.

Johdatus opiskelun psykologiaan

Sessiossa käydään läpi oppimisen kognitiivisen psykologian tämänhetkinen tietämys. Tätä kautta opitaan mitä opiskelun psykologit tietävät oppimisprosessista ja mihin asioihin tätä prosessia voidaan aktiivisesti vaikuttaa.

Yleisimmät virheet - mihin tehokas opiskelu oikeasti perustuu?

Usein opiskelijoiden opiskelutehoa parantaa suuresti pelkkä yleisimpien ja huonoimpien opiskelutapojen karsiminen. Sessiossa käydään läpi kaikkein haitallisimpia opiskeluvirheitä ja tapoja, joilla niitä voidaan aktiivisti välttää.

Opiskelumotivaation ja keskittymiskyvyn saavuttaminen ja ylläpitäminen.

Suurten opiskelumäärien edessä joutuu usein opiskelemaan yhtämittaisesti useita tunteja. Tässä sessiossa opitaan miten pidät mielesi virkeänä ja uteliaana pitkienkin opiskelujaksojen aikana.

Ajankäytön optimointi opiskelussa

Sessiossa opitaan luennon ja harjoitusten avulla miten ajankäyttöä kannataa suunnitella opiskelussa, jotta rajallisessa ajassa saa opittua ja muistettua mahdollisimman paljon.
Iltapäivä
Ensimmäisen päivän iltapäivänä opitaan tapoja, joiden avulla asiat voidaan painaa muistiin vahvasti mutta 'luonnollisesti'. Nämä tekniikat muodostavat pohjan laajojen asiakokonaisuuksien muistamiselle, ja ovat olennainen osa tehokasta ja tuloksellista opiskelua.

Tiedon "syväprosessointi" - miten uudet asiat jäävät vahvasti mieleen?

Kun aivot prosessoivat uutta tietoa, prosessoinnin syvyys (tai pinnallisuus) määrää miten vahvasti tieto jää muistiin. Laajojen asiakokonaisuuksien muistaminen ja ymmärtäminen on vahvasti yhteydessä tiedon prosessoinnin syvyyteen. Tässä sessiossa harjoitellaan useita tekniikoita, joilla voidaan tietoisesti lisätä uuden tiedon prosessoinnin syvyyttä.

Tauotettu ja lomitettu harjoitus ja kertaaminen - parempi oppiminen samalla ajankäytöllä.

Lukuisat tutkimusryhmät ovat tutkineet opiskelun jaksottamisen vaikutusta oppimiseen ja muistamiseen. Tässä sessiossa opitaan miten kannattaa tauottaa ja jaksottaa opiskelua kunkin tilanteen mukaan tehokkaimmalla tavalla.

Päivä 2 - Tehokkaasta opiskelusta huipputuloksiin

Toisena päivänä perehdytään opiskelutekniikoihin, jotka on laadittu erityisesti erinomaisten koetulosten saavuttamiseen. Päivän pääteemoina ovat tuloksellinen valmistautuminen kokeeseen, nopea muistiinpalautus ja tehokas koevastausten tuottaminen.
Aamupäivä
Aamulla käydään läpi kriittisiä taitoja erinomaisten koetulosten saavuttamiseen. Näiden taitojen avulla ensimmäisenä päivänä läpikäydyt opiskelutekniikat voidaan hyödyntää koetulosten parantamiseen.

Oikean muistitekniikan valinta ja käyttö

Yksi opiskelun tosiasia on, että paljon nippelitietoa pitää osata koetta varten. Erilaisten muistitekniikoiden avulla saadaan pidettyä tiedonjyväsiä muistissa koetta varten ja usein pitkäksi aikaa kokeen jälkeenkin. Sessiossa käydään sekä teoriaa että harjoituksia useista eri oppimateriaaleihin soveltuvista muistitekniikoista.

Koesisällön osaamisen itsearviointi

Sessiossa opitaan miten arvioit tarkasti kuinka hyvin osaat kokeessa vaadittavia asioita. Tällöin sinun ei tarvitse tuhlata aikaasi hyvin osaamiesi asioiden pänttäämiseen vaan voit keskittyä materiaaliin, jonka opiskelusta on sinulle eniten hyötyä.

Opiskelu koetta varten

Tässä sessiossa opitaan, miten opiskelu koetta varten eroaa tavanomaisesta oppimisesta. Näiden eroavaisuuksien avulla paljastuu, miten kannattaa opiskella, jos lyhyen tähtäimen tavoitteena on mahdollisimman hyvän tuloksen saaminen tulevasta kokeesta.
Iltapäivä
Kurssien toisena iltapäivänä käydään läpi koetta edeltäviä viimeisiä metrejä sekä itse koetilannetta. Näissä sessioissa opit miten annat osaamisestasi ja tietämyksestäsi kaiken näytön kokeissa.

Esseekirjoitustekniikka - hyvän esseen kirjoittaminen nopeasti

Mitä enemmän käyttää aikaa koevastausten rakenteeseen, sitä vähemmän sitä jää vastauksen sisältöön. Tässä sessiossa opitaan tekniikka, jonka avulla pystyy tuottamaan sujuvia ja ytimekkäitä esseitä lyhyessä ajassa.

Koestressin hallinta - opi antamaan kaikesi kokeissa

Monet opiskelijat alisuorittavat kokeissa koestressin takia. Tässä sessiossa opit eri tapoja koestressin välttämiselle. Niiden avulla pystyt antamaan kaikkesi kokeissa ja saavuttamaan ansaitsemasi tulokset.

Lue lisää opiskelutekniikasta tai osallistu kurssille tästä.